LOOK: Scout Rangers use improvised giant slingshot in Marawi, Angry Birds style

Scout Ranger Books photo. Facebook.com/scoutrangerbooks

Philippine Army Special Operations Command’s Scout Rangers showed the ‘Angry Ranger’ giant slingshot in the official social networking page of Scout Ranger Books. The Angry Ranger is being used in Marawi City.

“Meron po kaming giant slingshot na tinatawag namin na Angry Ranger. Ang bala niya ay granada,” said in the Scout Ranger Books page. “Kada may papasukin na building ang isang Scout Ranger unit, pinapaulanan muna ni Angry Ranger ng mga granada para ma detonate ang mga IED dun.”

It added that due to Angry Ranger’s effectiveness many lives were already saved. “Dahil epektibo si Angry Ranger, marami na rin na save na buhay ito,” it said.

Officially the First Scout Ranger Regiment, is Philippine Army Special Operations Command unit trained for anti-guerrilla jungle warfare, raids, ambushes, and sabotage.

Scout Ranger Books photo. Facebook.com/scoutrangerbooks

The First Scout Ranger Regiment has four fighting battalions with 21 companies.